TƯ VẤN DỰ BỊ ĐẠI HỌC ĐỨC

⚡️⚡️⚡️ 𝐓𝐔̛ 𝐕𝐀̂́𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐁𝐈̣ Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 Đ𝐔̛́𝐂
✨ Một buổi tư vấn có 102 với những khách mời cực chất:
1️⃣ 𝐁𝐚̀ 𝐓. 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫𝐨𝐯𝐚: Hiệu trường Trường dự bị ĐH Karlsruhe
2️⃣ 𝐆𝐒.𝐓𝐒 𝐖. 𝐌𝐮̈𝐥𝐥𝐞𝐫, Uni. Koblenz-Landau
3️⃣ 𝐂𝐨̂ 𝐋𝐢𝐧𝐤, Giáo viên dự bị ĐH Karlsruhe
4️⃣ 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐕𝐢𝐝𝐦𝐚𝐫 – 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐨𝐯𝐢𝐜: Giáo viên luyện thi dự bị ĐH (tốt nghiệp hệ Sư phạm Uni. München)
5️⃣ 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐍 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐮̛́𝐜
❗️❗️❗️𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐁𝐔𝐎̂̉𝐈 𝐓𝐔̛ 𝐕𝐀̂́𝐍
1️⃣ 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑘𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑑𝑢̛̣ 𝑏𝑖̣ Đ𝐻 Đ𝑢̛́𝑐
2️⃣ 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑑𝑢̛̣ 𝑏𝑖̣ Đ𝐻 Đ𝑢̛́𝑐 (𝑐𝑎́𝑐 𝐾ℎ𝑜̂́𝑖 𝑇-𝑊-𝑀-𝐺)
3️⃣ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑘𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑑𝑢̛̣ 𝑏𝑖̣ Đ𝐻 (𝐹𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑢̈𝑓𝑢𝑛𝑔)
4️⃣ 𝐶ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 Đ𝑢̛́𝑐.
⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟐𝟎𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝟐𝟏.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟏.
🎥 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐙𝐎𝐎𝐌
📩 𝐋𝐢𝐧𝐤 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSch5LpD03…/viewform
💵 𝐋𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐢́: 𝟐𝟎𝟎𝐤 (phí thu được sẽ chuyển vào Quỹ từ thiện ủng hộ Trẻ em mồ côi vì đại dịch Covid tại TP HCM).
💳 𝐒𝐨̂́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧: 𝟏𝟖𝟐𝟖𝟖𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖
🍀 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧: 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐓𝐇𝐈 𝐏𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐀
🏦 Ngân hàng: Ngân hàng Quân đội – MB (Chi nhánh Xuân Thủy)
📌 𝐃𝐄𝐀𝐃𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐍𝐎̣̂𝐏 𝐏𝐇𝐈́ 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐃𝐔̛̣: 𝟐𝟐𝐡𝟎𝟎 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟔 (𝟏𝟗/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏)
—————————————————-
☎️ Hotline tư vấn khóa học: 039.746.3333/0338.810.771
☎️Hotline tư vấn du học: 036.954.9999
📨Email: contact@duhocducctc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *