KHÓA HỌC MÙA HÈ

Thời lượng, chương trình, lịch học cũng như học phí thay đổi theo năm. Số liệu trên áp dụng cho trại hè Happy Summer Camp 2020! 

 Trại hè Happy Summer Camp CTC diễn ra hàng năm vào mùa hè, mỗi năm sẽ có các chủ đề đa dạng về THẤU CẢM, CÔNG DÂN TÍCH CỰC, SÁNG TẠO VÀ TRÁCH NHIỆM …

Đăng ký tư vấn ngay

Tổng quan về khóa học

thumb video

Tổng quan về khóa học

  • Phát triển khả năng tự học hỏi; hỗ trợ và chia sẻ với người khác.
  • Cởi mở trước những kiến thức, quan điểm, góc nhìn mới;
  • Thay đổi thái độ, khuyến khích sự đồng cảm;
  • Tăng cường sự hiểu biết về bản sắc cá nhân, tôn trọng sự khác biệt và thấu cảm trong giao tiếp
  • Nâng cao ý thức về trách nhiệm xã hội.