Học tiếng Đức Online

Đặc biệt dành cho các đối tượng học sinh có độ tuổi như đối với khóa Tiếng Đức cho trẻ em, Tiếng Đức cho thanh thiếu niên  muốn học ở CTC nhưng ở các tỉnh thành khác xa Hà Nội.

Với khẩu hiệu: “CTC không chỉ là một trung tâm dạy tiếng, CTC là nơi dẫn đường bạn tìm đến một phong cách Đức”.

 “Chọn sai hay chọn đúng, thời gian sẽ trả lời.” – PGS TS Nguyễn Thị Phương Hoa

Đăng ký tư vấn ngay

Tổng quan về khóa học

thumb video

Tổng quan về khóa học