Tư vấn du học ĐH ở Đức ngành BIOCHEMIE (Hóa Sinh)

𝐓𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 Đ𝐇 𝐨̛̉ Đ𝐮̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐁𝐢𝐨𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐞 (𝐇𝐨́𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐡)
Để giúp cho các bạn trẻ có định hướng đúng trong việc lựa chọn ngành học ĐH tại Đức, Nhịp Cầu Đức CTC tổ chức định kì các buổi tư vấn các ngành học. Khách mời là các bạn SV Việt Nam đang học các bậc BA, MA và PhD chuyên ngành đó tại Đức.
Khách mời tư vấn ngành Biochemie lần này là các bạn:
𝟏. Đ𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐧, tốt nghiệp ngành Biochemie tại TU Berlin, hiện đang làm PhD tại Charite‘- Universitätsmedizin Berlin.
𝟐. 𝐋𝐞̂ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛́𝐜, học kì 4 Master tại TU Darmstadt, ngành Biomolecular Engineering
𝟑. 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲: học kì 1 ngành Biochemie tại Johannes Gutenberg Universität Mainz
Xem toàn bộ buổi tư vấn ở Link này: Tư vấn du học ĐH Đức ngành Biochemie 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *