LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 09.2022

🏵️𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈
📌𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 (𝐋𝐎̛́𝐏 𝐌𝐎̛́𝐈)
Lớp Siêu tốc: từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trần Quốc Hoàn
Lớp Bán siêu tốc: 2 buổi/tuần tại Trần Quốc Hoàn
Lớp Bán siêu tốc: 2 buổi/tuần tại Timescity
Lớp Bán siêu tốc: 2 buổi/tuần tại Hà Đông
Lớp Vệ tinh (cho học sinh cấp 2): CN tại Hoàng Quốc Việt
Lớp Vệ tinh (cho học sinh cấp 2, cấp 3): 1 buổi/tuần tại Times City
Lớp Vệ tinh (cho học sinh cấp 2, cấp 3): chiều T7 tại Long Biên
Lớp Vệ tinh (cho học sinh cấp 2, cấp 3): 1 buổi/tuần tại Hà Đông
Lớp Online (cho học sinh cấp 1): học online 1 buổi/tuần
Lớp Online (cho học sinh cấp 2): học online 1 buổi/tuần
Lớp Online (cho học sinh cấp 3): học online 2 buổi/tuần
Lớp Online (cho người lớn): học online 1 buổi/tuần
⚡ 𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰 (𝘁𝗮̣𝗶 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗛𝗼𝗮̀𝗻)
29/08, A2.2, sáng từ T2 đến T6
05/09, B1.2, sáng từ T2 đến T6
07/09, A1.2, chiều từ T2 đến T6
13/09, B2.2, chiều T2, T3 và T5
21/09, B2.1, sáng T2, T5 và T6
✨𝗕𝗮́𝗻 𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰 (𝘁𝗮̣𝗶 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗛𝗼𝗮̀𝗻)
23/08, B1.1, tối T3 và T5
28/08, A2.2, tối T5 và CN
05/09, A2.1, tối T2 và T5
06/09, B1+, tối T3 và T6
07/09, Ôn B1, tối T4 và T6
17/09, B1.1, tối T4 và CN
🌟𝗩𝗲̣̂ 𝘁𝗶𝗻𝗵
28/08, A1.2, chiều CN hàng tuần tại Hoàng Quốc Việt
06/09, A1.2, sáng CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
16/09, B2.1, tối T6 hàng tuần tại Timescity
18/09, A2.2, sáng CN hàng tuần tại Hoàng Quốc Việt
18/09, B1.2, sáng CN hàng tuần tại Timescity
18/09, A2.1, chiều CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
25/09, B1+, chiều CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
💫𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲
07/09, A2.1, tối T4 và CN
17/09, A1.2, chiều T7 hàng tuần
18/09, A2.1, tối CN hàng tuần
21/09, A2.2, tối T4 và T6
🏵️ 𝐓𝐏. 𝐇𝐎̂̀ 𝐂𝐇𝐈́ 𝐌𝐈𝐍𝐇
🌟 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 (𝐋𝐎̛́𝐏 𝐌𝐎̛́𝐈)
Lớp Siêu tốc: từ thứ 2 đến thứ 6
Lớp Bán siêu tốc: tuần 2 buổi tối
Lớp Vệ tinh: tuần 1 buổi
Bán siêu tốc: 
06/09, B1.1, tối T3 và T5 hàng tuần tại Q2 cũ (thành phố Thủ Đức)
06/09, A1.2, chiều T7 hàng tuần tại Q2 cũ (thành phố Thủ Đức)
—————————————————-
☎️ Hotline tư vấn khóa học:
039.746.3333; 0338.810.771
☎️ Hotline tư vấn du học: 036.954.9999
📨 Email: contact@duhocducctc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *