LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10.2020

 🤩🤩🤩𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈
𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗦𝗜𝗡𝗛 𝗩𝗔̀ 𝗞𝗛𝗔𝗜 𝗚𝗜𝗔̉𝗡𝗚 (𝗟𝗢̛́𝗣 𝗠𝗢̛́𝗜)
⚡️𝗟𝗼̛́𝗽 𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰: từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trần Quốc Hoàn
💥𝗟𝗼̛́𝗽 𝗕𝗮́𝗻 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰: 2 buổi/tuần tại Trần Quốc Hoàn
💥𝗟𝗼̛́𝗽 𝗕𝗮́𝗻 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰: 2 buổi/tuần tại Timescity
💥𝗟𝗼̛́𝗽 𝗕𝗮́𝗻 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰: 2 buổi/tuần tại Hà Đông
🪐𝗟𝗼̛́𝗽 𝗩𝗲̣̂ 𝘁𝗶𝗻𝗵 (cho học sinh cấp 2): CN tại Hoàng Quốc Việt
🪐𝗟𝗼̛́𝗽 𝗩𝗲̣̂ 𝘁𝗶𝗻𝗵 (cho học sinh cấp 2, cấp 3): 1 buổi/tuần tại Times City
🪐𝗟𝗼̛́𝗽 𝗩𝗲̣̂ 𝘁𝗶𝗻𝗵 (cho học sinh cấp 2, cấp 3): chiều T7 tại Long Biên
🪐𝗟𝗼̛́𝗽 𝗩𝗲̣̂ 𝘁𝗶𝗻𝗵 (cho học sinh cấp 2, cấp 3): 1 buổi/tuần tại Hà Đông
💻𝗟𝗼̛́𝗽 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 (cho học sinh cấp 1): học online 1 buổi/tuần
💻𝗟𝗼̛́𝗽 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 (cho học sinh cấp 2): học online 1 buổi/tuần
💻𝗟𝗼̛́𝗽 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 (cho học sinh cấp 3): học online 2 buổi/tuần
💻𝗟𝗼̛́𝗽 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 (cho người lớn): học online 1 buổi/tuần
⚡️𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰 (tại Trần Quốc Hoàn)
23/09, B2.1, sáng T2, T5 và T6
05/10, B1.1, sáng T2 đến sáng T6
10/10, ôn B1, sáng T2 đến sáng T6
13/10, A2.1, chiều T2 đến chiều T6
💥𝗟𝗼̛́𝗽 𝗕𝗮́𝗻 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰 (tại Trần Quốc Hoàn)
03/10, A1.2, tối T2 và T5
23/10, A2.1, tối T4 và CN
🪐 𝗩𝗲̣̂ 𝘁𝗶𝗻𝗵
25/09, B1+, chiều CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
25/09, A2.1, chiều CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
09/10, A2.1, chiều CN hàng tuần tại Hoàng Quốc Việt
13/10, A2.1, tối T5 hàng tuần tại Long Biên
13/10, B2.1, tối T5 hàng tuần tại Hà Đông
16/10, A2.1, chiều CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
16/10, A2.2, tối CN hàng tuần tại Times City
24/10, A2.1, tối T2 hàng tuần tại Hà Đông
💻𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲
21/09, A2.2, tối T4 và T6 hàng tuần
25/09, A2.1, tối CN hàng tuần
05/10, A2.2, tối T4 hàng tuần
25/10, A2.2, tối T3 và CN hàng tuần
🤩🤩🤩𝐓𝐏. 𝐇𝐎̂̀ 𝐂𝐇𝐈́ 𝐌𝐈𝐍𝐇
𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 (𝐋𝐎̛́𝐏 𝐌𝐎̛́𝐈)
⚡️𝗟𝗼̛́𝗽 𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰: từ thứ 2 đến thứ 6
💥𝗟𝗼̛́𝗽 𝗕𝗮́𝗻 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰: tuần 2 buổi tối
🪐𝗟𝗼̛́𝗽 𝗩𝗲̣̂ 𝘁𝗶𝗻𝗵: tuần 1 buổi
💥𝗕𝗮́𝗻 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼̂́𝗰:
B1.1, tối T3 và tối T5 hàng tuần
—————————————————-
☎️ Hotline tư vấn khóa học:
039.746.3333; 0338.810.771; 081.896.5555 (Tp. HCM)
☎️ Hotline tư vấn du học: 036.954.9999
📨 Email: contact@duhocducctc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *