𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐

𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 🇩🇪
🌺 𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈
📌 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 (𝐋𝐎̛́𝐏 𝐌𝐎̛́𝐈)
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜: từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trần Quốc Hoàn
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐁𝐚́𝐧 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜: tối thứ 2 và thứ 5 tại Trần Quốc Hoàn
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐧𝐡 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟐): chủ nhật tại Hoàng Quốc Việt
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐧𝐡 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑): chủ nhật tại Hoàng Quốc Việt
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐧𝐡 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟏): chiều CN tại Hoàng Quốc Việt
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐧𝐡 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟐, 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑): 1 buổi 1 tuần tại Times City
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐧𝐡 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟐, 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑): 1 buổi 1 tuần tại Hà Đông
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟏): học online 1 tuần 1 buổi
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟐): học online 1 tuần 1 buổi
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑): học online 1 tuần 2 buổi
𝐋𝐨̛́𝐩 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞, 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂ 𝐁𝟏 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐆𝐕 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐮̛́𝐜: tối thứ 3 và thứ 7, học 1 tuần 2 buổi
✨ 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜 (𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨𝐚̀𝐧)
𝟎𝟓/𝟎𝟏: B1.1, chiều từ thứ 2 đến thứ 6
𝟏𝟎/𝟎𝟏: A1.2, sáng từ thứ 2 đến thứ 6
𝟏𝟑/𝟎𝟏: B1.2, sáng từ thứ 2 đến thứ 6
𝟏𝟕/𝟎𝟏: A2.2, chiều từ thứ 2 đến thứ 6
⚡️ 𝐁𝐚́𝐧 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜 (𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨𝐚̀𝐧)
𝟎𝟔/𝟎𝟏: B1.2, tối thứ 3 và thứ 5 tại Hà Đông
𝟏𝟏/𝟎𝟏: B1+, tối thứ 3 và thứ 5
𝟏𝟗/𝟎𝟏: A2.1, tối thứ 4 và thứ 6
𝟐𝟕/𝟎𝟏: A2.1, tối thứ 3 và thứ 5
🌟 𝐕𝐞̣̂ 𝐓𝐢𝐧𝐡
𝟐𝟔/𝟏𝟐: A2.2, sáng chủ nhật hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
𝟐𝟔/𝟏𝟐: B1.1, sáng chủ nhật hàng tuần tại Timescity
𝟐𝟔/𝟏𝟐: B1.1, chiều chủ nhật hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
𝟏𝟔/𝟎𝟏: B1.1, chiều chủ nhật hàng tuần tại Timescity
𝟏𝟔/𝟎𝟏: B1.1, sáng chủ nhật hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
𝟏𝟔/𝟎𝟏: B2.1, chiều chủ nhật hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
𝟏𝟔/𝟎𝟏: A2.1, sáng chủ nhật hàng tuần tại Hoàng Quốc Việt
𝟐𝟑/𝟎𝟏: A2.1, chiều chủ nhật hàng tuần tại Hoàng Quốc Việt
𝟐𝟓/𝟎𝟏: B1.1, tối thứ 3 hàng tuần tại Hoàn Kiếm
𝟑𝟏/𝟎𝟏: B1.2, chiều chủ nhật và tối thứ 5 hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
💫 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
𝟑𝟏/𝟏𝟐: A1.2, tối thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
𝟑𝟏/𝟎𝟏: A1.2, tối thứ 2 hàng tuần
🌺 𝐓𝐏. 𝐇𝐎̂̀ 𝐂𝐇𝐈́ 𝐌𝐈𝐍𝐇
⚡️ 𝐁𝐚́𝐧 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜
𝟎𝟒/𝟎𝟏: A2.1, tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
—————————————————-
☎️ Hotline tư vấn khóa học: 039.746.3333/0338.810.771
☎️ Hotline tư vấn du học: 036.954.9999
📨 Email: contact@duhocducctc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *